Rioolvervanging Petemoederslaan te Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Start werkzaamheden: 9-10-2018
Oplevering: 20-9-2019

Veiligheidsklasse rood, niet vluchtig conform CROW 400
Sanering volgens BRLSIKB7000

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Opruimwerkzaamheden;
  • Het aanbrengen van sleufbekisting;
  • Het toepassen van bemaling;
  • Het opbreken van bestaande verhardingen;
  • Het uitvoeren van grondwerk;
  • Het uitbreken van bestaande riolering;
  • Het aanleggen van afwateringsvoorzieningen;
  • Het leggen van nieuwe riolering.