Rioolvervanging Lageweidseslag te Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Start werkzaamheden: 2-10-2017
Oplevering: 14-12-2018

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Opruimwerkzaamheden;
  • Het uitvoeren van grondwerk;
  • Het aanbrengen van een grote overlaadput;
  • Het leggen van diep gelegen riolering, mogelijk gedeelte in den natte;
  • Het vullen van bestaande riolering;
  • Het afwerken van rioolsleuven;
  • Aanbrengen stalen damwand;
  • Glasinjectie – horizontaal / verticaal;
  • Jetgrouten.