Herontwikkeling en uitbreiding De Gaard te Utrecht

Opdrachtgever: FiMek Estate

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

 • Verrichten diverse opruimwerkzaamheden;
 • Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
 • Aanbrengen zand en grond;
 • Aanbrengen riolering;
 • Aanbrengen putten en kolken;
 • Aanbrengen beschoeiing;
 • Aanbrengen funderingen van (hydraulisch) menggranulaat;
 • Aanbrengen opsluitingen;
 • Aanbrengen bitumineus gebonden verhardingslagen;
 • Aanbrengen elementenverhardingen;
 • Voorbereidende werkzaamheden groenvoorziening;