Renovatie riolering Heren van Brechtlaan en omgeving te Dussen

Opdrachtgever: Gemeente Werkendam
Start werkzaamheden: 14-1-2019
Oplevering: 19-7-2019

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden;
  • Het aanbrengen van riolen ca. 800 meter;
  • Het plaatsen van kolken ca. 100 stuks;
  • Het uitvoeren van grondwerken ca. 7000 m3;
  • Het aanbrengen van drainages ca. 300 meter;
  • Het aanbrengen van granulaat ca. 2500 ton;
  • Het aanbrengen van bestratingen ca. 6000 m2;
  • Het uitvoeren van bijbehorende werken;
  • ɸ 700 gvk buizen;
  • ɸ 1000 gvk buizen.