Onderhoud elementenverharding Houten 2019 -2022

Opdrachtgever: Gemeente Houten
Start werkzaamheden: start 2019
Oplevering: heden

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Het opbreken van elementenverharding;
  • Het herstarten van elementenverharding;
  • Het aanbrengen van elementen bestrating;
  • Aanbrengen kantopsluitingen;
  • Grondwerk;
  • Verwijderen asfalt;
  • Groenvoorziening;
  • Uitvoeren van verkeersmaatregelen;
  • Bijkomende werkzaamheden;
  • Ter beschikking stellen van werknemers en materieel.