Herstructurering Centrumplan Kesteren fase 2

Opdrachtgever: Gemeente Neder Betuwe
Start werkzaamheden: augustus 2019
Oplevering: 27 september 2019

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Opbreekwerkzaamheden;
  • Grondwerkzaamheden;
  • Rioleringswerkzaamheden;
  • Het aanbrengen van elementenverhardingen;
  • Inrichtingswerkzaamheden;
  • Bijkomende werkzaamheden.

Wij zijn trots dat wij het vervolg van de herstructurering van de Hoofdstraat Kesteren op ons mogen nemen. Werken in onze ‘thuisgemeente’ Neder-Betuwe betekent bouwen aan onze eigen woon-, werk- en leefomgeving. De Hoofdstraat in Kesteren is het kloppend hart van het dorp. In dit centrum zijn de meeste Kesterense winkeliers gevestigd. Hoewel de straat niet toegankelijk is per auto, doen wij ons uiterste best om de doorgangen naar de winkels en bedrijven zo goed als mogelijk te garanderen en te faciliteren, om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken voor winkeliers, ondernemers, bezoekers en omwonenden.

Voorafgaand aan onze werkzaamheden hebben wij contact gezocht met Tjerk Boorsma en Eric Damme, die namens de Pitpartners betrokken zijn bij de klankbordgroep ‘herstructurering Hoofdstraat Kesteren, en met Gerard Nieuwenhuis die het aanspreekpunt is voor de omwonenden. De werkzaamheden gaan voorspoedig dankzij onze harde werkers in de Hoofdstraat in Kesteren!