Reconstructie Stayerhofweg te Wanssum

Opdrachtgever: Gemeente Venray
Start werkzaamheden: 2023
Oplevering: 2024

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • het verwijderen van elementen- en asfaltverhardingen;
  • het verwijderen van rioleringen, kolken etc.;
  • het verwijderen van groenvoorzieningen;
  • het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
  • het aanbrengen van rioleringen;
  • het aanbrengen van funderingen;
  • het aanbrengen van asfaltverhardingen;
  • het aanbrengen van elementenverhardingen;
  • het aanbrengen van kantopsluitingen;
  • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

De verharding van de Stayerhofweg in Wanssum heeft het einde van de levensduur bereikt en wordt in 2023 compleet vervangen. De Stayerhofweg wordt daarbij verkeersveiliger gemaakt en beter ingericht op het klimaat. Ook de omliggende wegen nemen we in dit project mee.