Herinrichting Ooster- en Westerkade te Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Start werkzaamheden: 2022
Oplevering: 2023

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

 • opruimwerkzaamheden;
 • het opbreken en afvoeren van bestaande elementenverhardingen;
 • het opbreken en afvoeren van bestaande teervrij/teerhoudend asfaltverhardingen, inclusief fundering;
 • het aanbrengen van zandbed;
 • het aanbrengen van klinkerverhardingen;
 • het opnemen en afvoeren van bestaande kolk- en kolkaansluitingen;
 • het aanbrengen van nieuwe kolk- en kolkaansluitingen;
 • het opnemen en afvoeren van bestaande straatmeubilair;
 • het aanbrengen van nieuwe straatmeubilair;
 • het uitvoeren van grondwerk, t.b.v. verhardingen;
 • het ver-/afvoeren van puin, grond en zand, binnen de gemeente Utrecht
 • het toepassen van verkeersmaatregelen; instellen en in stand houden omleidingsroutes;
 • het aanbrengen van grondverbetering voor beplanting(en);
 • aanbrengen funderingspalen;
 • het aanbrengen van watertrappen;
 • het slopen en afvoeren van een deel van de kade t.b.v. aanbrengen watertrappen;
 • metselen van basaltkeien;
 • het leveren en aanbrengen van hardstenen spuwers;
 • het leveren en aanbrengen van uitstroomvoorzieningen;
 • het loskoppelen van bestaande hemelwaterafvoeren.

De Ooster- en Westerkade krijgen een nieuwe inrichting. Samen met bewoners en ondernemers is er een plan gemaakt voor verbetering van de Ooster- en Westerkade. De straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn worden aantrekkelijker gemaakt voor bewoners en bezoekers.