Afkoppelen kolken van GWA Elzenstraat te Brakel

Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
Start werkzaamheden: 2022
Oplevering: 2022

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Opruimwerkzaamheden;
  • Grondwerk;
  • Rioleringswerk;
  • Verhardingen;
  • Groenwerkzaamheden;
  • Oevervoorzieningen;
  • Werk van algemene aard.