Reconstructie Oranjebuurt – De Jonge Eng te Dodewaard

Opdrachtgever: Gemeente Neder-Betuwe
Start werkzaamheden: 26 november 2020
Oplevering: heden

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

 • het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
 • het uitvoeren van grondwerk;
 • het aanbrengen van riolering;
 • het aanbrengen van funderingslagen;
 • het (her)straten van bestratingen;
 • het aanbrengen van betonbanden;
 • het aanbrengen van beplantingen;
 • het verrichten van bijbehorende werkzaamheden. 

Het werk omvat het rehabiliteren van een woonwijk in Dodewaard en betreft de volgende straten:

 • Willem de Zwijgerlaan;
 • Nassaulaan;
 • Mauritslaan;
 • Frederik Hendriklaan;
 • Emmalaan;
 • Anna van Burenlaan;
 • Wilhelminalaan;
 • Margrietlaan;
 • Irenelaan;
 • Beatrixlaan;
 • Julianalaan;
 • Oranjelaan;
 • Bernardlaan;
 • Pluimenburgsestraat.