Herinrichting Oudwijkerswarsstraat te Utrecht

Herinrichting Oudwijkerdwarsstraat te Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Start werkzaamheden: 1 juni 2020
Oplevering: 26 februari 2021

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

 • opruimwerkzaamheden;
 • het opbreken en afvoeren van bestaande elementenverhardingen;
 • het opbreken en afvoeren van bestaande teervrij/teerhoudend afvaltverhardingen, inclusief fundering;
 • het aanbrengen van een zandbed;
 • het aanbrengen van menggranulaat 0/45;
 • het uitbreken van bestaande riolering;
 • het aanbrengen van nieuwe huisaansluitingen;
 • het leggen van nieuwe riolering;
 • het aanbrengen van asfaltverhardigen;
 • het aanbrengen van tegelverhardingen;
 • het aanbrengen van klinkerverhardingen;
 • het opnemen en afvoeren van bestaande kolk- en kolkaansluitingen;
 • het aanbrengen van nieuwe kolk-en kolkaansluitingen;
 • het opnemen en afvoeren van bestaande straatmeubilair;
 • het uitvoeren van grondwerk, t.b.v. verhardingen;
 • het ver-/afvoeren van puin, grond en zand, binnen de gemeente Utrecht;
 • het toepassen van verkeersmaatregelen; instellen en in  stand houden omleidingsroutes;
 • het aanbrengen van grondverbetering t.b.v. groenvoorzieningen;
 • het coordineren van werkzaamheden door derden.


In dit project gaat het om het vervangen van het wegdek (asfalt), het (hoofd)riool, de leidingen van de openbare verlichting en maatregelen om de openbare ruimte her in te richten. Met de herinrichting krijgt de Oudwijkerdwarsstraat meer de uitstraling van een woonstraat en is de straat verkeersveiliger. Na de herinrichting heeft de straat weer een prettig verblijfsklimaat met meer groen.

Utrecht wil een gezonde stad zijn. Een gezonde stad betekent voor Utrecht o.a. een stad met een lage milieubelasting, zowel ten aanzien van klimaat als luchtkwaliteit. De gemeente wil uitstoot van luchtverontreinigende stoffen voor diesel aangedreven werktuigen, die voor dit werk worden ingezet, zoveel mogelijk beperken. Toepassen van de CO2- prestatieladder is een van de middelen om een indirecte bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2 – uitstoot van de gemeente. Wij hebben het hoogst haalbare niveau, te weten niveau 5, op deze ladder.