Herinrichting Engboogerdbuurt te Bunnik

Opdrachtgever: Gemeente Bunnik
Start werkzaamheden: 12 maart 2020
Oplevering: 31 januari 2021

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

 • het uitvoeren van verkeersmaatregelen;
 • het opbreken van verhardingen;
 • het verwijderen van riolering;
 • het verwijderen van straatmeubilair;
 • het verwijderen van groenvoorzieningen;
 • het uitvoeren van grondwerk;
 • het aanbrengen van riolering;
 • het aanbrengen van elementenverhardingen;
 • het aanbrengen van asfaltverhardingen;
 • het aanbrengen van straatmeubilair;
 • het aanbrengen van groenvoorzieningen.


De wijk Engboogerd in Bunnik is een naoorlogse wijk. Het huidige gecombineerde rioolstelsel is aan vervanging toe. Gelijk met de vervanging van het riool door een gescheiden stelsel, deels met infiltratiebuizen, wordt ook de inrichting van de straten aangepakt. Er worden parkeerplaatsen aangebracht met een waterpasserende bestrating en de oude bestrating incl. opsluitbanden in de voetpaden en rijbanen worden vervangen door nieuwe betonbestrating.