Reconstructie Kerkstraat en Steurstraat te Hank

Opdrachtgever: Gemeente Altena
Start werkzaamheden: 1 mei 2022

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Verwijderen verharding van betonstraatstenen, straatbakstenen en betontegels;
  • Grondwerk voor cunetten en riolering;
  • Aanbrengen HWA-riolering van betonbuizen;
  • Aanbrengen VWA-riolering van betonbuizen;
  • Aanbrengen elementenverharding;
  • Aanbrengen asfaltverharding;
  • Aanbrengen kantopsluiting van betonbanden;
  • Planten van bomen;
  • Bijkomende werkzaamheden.


We werken in de Kerkstraat in Hank aan het verminderen van de wateroverlast en verkeersoverlast. We vervangen de riolering in de straat en geven deze een nieuwe inrichting, waarbij we de weg asfalteren. Hiermee werken we aan een betere leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Kerkstraat.