Bouwrijp maken Oosterweyden Maurik fase 2B

Opdrachtgever: Maurik Ontwikkelingsmaatschappij C.V.
Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • het verwijderen van wegfundering en asfaltverhardingen;
  • het ontgraven cunetten;
  • het aanbrengen van riolering;
  • het bouwrijp maken;
  • het aanbrengen van asfaltverhardingen;
  • het toepassen van verkeersmaatregelen;
  • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.