Klimaatadaptatie Blitterswijck fase 2

Opdrachtgever: Gemeente Venray
Start werkzaamheden: 13 januari 2020
Oplevering: heden

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Het verwijderen van elementen- en asfaltverhardingen;
  • Het verwijderen van rioleringen, kolken etc.;
  • Het verwijderen van groenvoorzieningen;
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
  • Het aanbrengen van rioleringen;
  • Het aanbrengen van funderingen;
  • Het aanbrengen van asfaltverhardingen;
  • Het aanbrengen van elementenverhardingen;
  • Het aanbrengen van kantopsluitingen;
  • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.


Het werk is gelegen in de bebouwde kom van Blitterswijck en omvat de straten Pastoor Verheggenstraat, Meester Rongenstraat en Op den Dries en is gelegen in de gemeente Venray.