Herinrichting Bomenbuurt te Ochten

Opdrachtgever: Gemeente Neder-Betuwe
Start werkzaamheden: 2021
Oplevering: 2022

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

 • diverse verkeersmaatregelen;
 • diverse opruimwerkzaamheden;
 • verwijderen van verhardingen en funderingen;
 • frezen van asfaltverharding;
 • verwijderen van volschuimen riolering;
 • verwijderen van huis-en kolkaansluitingen;
 • deels verwijderen van bestaande duiker;
 • graven nieuwe watergangen;
 • diverse grondwerkzaamheden;
 • aanbrengen riolering;
 • aanbrengen huis-en kolkaansluitingen;
 • aanbrengen diverse (kant) opsluitingen;
 • aanbrengen diverse elementenverhardingen;
 • aanbrengen asfaltverharding;
 • herstraten particulier straatwerk;
 • herstraten particuliere opsluitingen;
 • diverse groenwerkzaamheden;
 • diverse bijkomende werkzaamheden.

De woonwijk karakteriseert zich door de straten die zijn vernoemd naar bomen, hetgeen kortweg heeft geleid tot de naam Bomenbuurt. De Bomenbuurt is eind jaren 60 aangelegd. Sinds die tijd is er weinig tot niets veranderd aan de open ruimte. De riolering is ondertussen aan vervanging toe, de bestrating is verouderd en het groen is verwilderd. Tijd voor een opknapbeurt!