Rioolreconstructie Nijevelt fase 3 te Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Start werkzaamheden: 2021
Oplevering: 2023

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Opruimwerkzaamheden;
  • Grondwerk t.b.v. riool en uitwisseling t.b.v. fundering;
  • Riolering;
  • Verharding, terugbrengen vrijgekomen materialen;
  • Groen;
  • Bijkomende werkzaamheden.

We werken aan het riool in Nijevelt. We vervangen het riool. We leggen ook een apart hemelwaterriool (regenwaterriool) aan. Zo komt niet alles meer in het vuilwaterriool.