Voorbelasting en aanleg verlenging Dodewaardsestraat

Opdrachtgever: Gemeente Neder-Betuwe
Start werkzaamheden: 16-5-2016
Oplevering: 9-12-2016

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Grondverzet ca. 39.000 m3;
  • Aanbrengen ongebonden fundatielagen ca. 6000 ton;
  • Aanbrengen rotondes van betonelementen 2 stuks;
  • Aanbrengen gesloten verhardingen ca. 5800 ton.

Met de komst van de Beijer naar Dodewaard werd groen licht gegeven voor de rondweg. Wij zijn er trots op dat wij de aannemer van de eerste fase van dit project zijn.