Bouw en woonrijp maken ABC te Opheusden 1e en 2e fase

Opdrachtgever: Gemeente Neder-Betuwe
Start werkzaamheden: 15-8-2016
Oplevering: 21-12-2018

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Het verrichten van grondwerk;
  • Het aanbrengen van een voorbelasting;
  • Het aanbrengen van een VGS en DWA riool;
  • Het opbreken van verhardingen;
  • Het aanbrengen van verhardingen;
  • Het graven van watergangen;
  • Het aanbrengen van duikers;
  • Het aanbrengen van wegmarkeringen;

Het aanbrengen van bebording.