Bouwrijp maken terrein RWZI te Dodewaard

Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort BV
Start werkzaamheden: 28 november 2019
Oplevering: heden

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • Het uitvoeren van grondwerk;
  • Het afvoeren van grond (zand/klei/veen);
  • Het leveren van flugzand en draineerzand;
  • Het opstellen van een bemalingsplan op basis van bemalingsadvies;
  • Het uitvoeren van werkzaamheden volgens bemalingsplan;
  • Het uitbreken van bestaande riolering;
  • Het aanbrengen van riolering inclusief drainage en huisaansluitingen;
  • Het toepassen van bemalingen;
  • Het aanbrengen van elementenverhardingen;
  • Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.